Proje Hakkında

Bu proje, Washington Üniversitesinde halen geliştirilmekte olan yeni dijital araç ve yöntemleri kullanarak Laṭīfī Tezkire’sinin 1546 tarihli orijinal nüshasının dijital baskısının oluşturulmasını sağlayacaktır. Laṭīfī Tezkire’sinin tek modern baskısı, Āşıḳ Çelebi’nin Meşā’irü’ş-Şu’arā’sının ortaya çıkışından yaklaşık 8 yıl sonra 1574’te sona erdiği düşünülen ve  büyük ölçüde yeniden yazılmış nüshaya dayanmaktadır. Bu bağlamda proje, Osmanlı edebiyatının gelişimine katkı koyan yayın tarihinde ciddi bir boşluk dolduracak ve Osmanlı nesir üslubunun tarihi hakkında yeni çalışmalar yürütecektir.