Tezkire Yazarı Latifi

Laṭīfī Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-Şuarâ’sında, Meşâ’irü’ş-Şuarâ İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Tarih 34 Ae Tarih 772, 42a.

Laṭīfī (1491-1582), Osmanlı’nın altın çağı olarak kabul edilen 16.yy.’da yaşamış bir Osmanlı bürokratı ve aydınıdır. Laṭīfī ile ilgili yeterli bigi bulunmamaktadır. Laṭīfī, kökeninin Fatih dönemi şairlerinden Hamdi Çelebi’ye dayandığını söyler. Yazar Kastomonulu olup Kastamonu’nun Hatipzadeler adındaki köklü bir ailesinden gelmektedir. Eğitimi ile ilgili bir kayıt bulunmamaktadır. Kendisinin aktardığı bilgiye göre yazar, iyi eğitim almıştır. 35 yaşlarında iken İstanbul ile ilgili yazdığı risale sayesinde Avrupa’da katipliğe atanır. Belgrad’ta, Ebū Ensārī Vakfı’nda, Rodos Kanuni İmareti Katipliğinde görev alır. Laṭīfī 80’nine yaklaşırken hālā bir bürokrat olarak devlet kadrosunda yer almakta ve Mısır’da yaşamaktadır. Hayatının son yıllarında İstanbul’a dönse de tekrar Mısır’a, oradan da Yemen’e geçmeyi planlar, ancak Yemen’e yaptığı gemi yolculuğunda gemisinin batması sonucunda 90’lı yaşlarda boğularak vefat eder.