Latifi Tezkeresi’nin 1546 Tarihli Yazmasının Dijital Transkripsiyonu

Laṭīfī Tezkiresi’nin 1546 (Kayseri Râşid Efendi 1160) nüshasının Transkripsiyonlu (Latin Harfli ve Osmanlı Türkçesi Harfli transkripsiyonlu) Dijital bir Kitabının Oluşturulması

 

Projenin bu aşaması aşağıdakileri içermektedir:

 

• Washington Üniversitesi Newbook Projesi tarafından geliştirilen geridönüşebilir transkripsiyon aracını kullanılarak Laṭīfī Tezkiresi Râşid Efendi nüshasının bir  dijital transkripsiyonunun oluşturulması. Aracı kullanarak, Latin harflerine standart bir transkripsiyon harfinin kodlanmasıyla, orijinal metnin bir Osmanlı / Arapça yazı transkripsiyonu üretilir biçime dönüştürülmesi.

  • Transkripsiyonu yayınlamak, web sitesinde görüntülenmek üzere yazılmış metinleri hazırlamak ve yazdırılabilir bir biçimde PDF’ye otomatik olarak dönüştürmek. Transkripsiyonlu metin, transkripsiyonun tamamlanmasından kısa bir süre sonra araştırmacılara açık hâle getirilecektir.
  • Dizine eklemeyi ve kopyalamayı eşzamanlı hâle getirmek için üstmetinsel bir yayın çerçevesinin sağlanması amacıyla farklı dijital araçların uygulanması yapılacaktır.